Bases aventura rol en quart (val)

 1.  Tothom pot participar en aquest concurs, sempre que presente un mòdul curt que siga una partida de rol, en valencià o castellà, original i inèdit, no publicat en cap format ni mitjà, ni total ni parcialment (internet inclòs, no premiat ni pendent de resolució d’altres concursos, o a l’espera de resposta en un procés editorial. L’incompliment d’aquesta primera base desqualificarà automàticament al participant.
 2. Queden excloses del concurs totes aquelles persones que siguen socis de l’Associació JocsQuart i els seus familiars.
 3. Participar en el concurs implica l’acceptació de les presents bases.
 4. El tema serà lliure i no caldrà implementar cap sistema de jocs.
 5. En cas que s’implemente un sistema o s’utilitze una ambientació ja existent, els participants es responsabilitzen que no hi haja drets de tercers sobre dits sistemes o ambientacions o qualsevol altre aspecte relatiu a l’obra presentada.
 6. Les aventures estan limitades a un màxim de 1000 paraules i un mínim de 800 paraules.
 7. L’obra s’haurà de presentar com a document digital en format *.pdf.
 8. Caldrà adjuntar el document mitjançant el formulari, que haurà d’ésser degudament emplenat, el qual es pot trobar a web de RolenQuart, abans de la data límit esmentada en aquestes bases. L’arxiu serà denominat amb el títol de l’aventura en majúscules. A la obra també haurà d’aparèixer el títol de la mateixa sense especificar l’autoria.
 9. Cal acceptar les presents bases, manifestant un consentiment exprés mitjançant la casella d’acceptació del formulari d’inscripció per poder participar en el concurs.
 10. Les i els participants del concurs cedeixen els drets de publicació i reproducció de les obres sense exclusivitat per part de l’Associació JocsQuart. L’Associació JocsQuart es compromet a no explotar de manera lucrativa les dites obres.
 11. S’atorgarà un únic premi a la millor aventura.
 12. La data límit per lliurar les obres serà el dia 16 de Juliol de 2017, la resolució del jurat serà publicada i comunicada a través dels mitjans que l’Associació JocsQuart crega oportú i la guanyadora o guanyador del concurs serà informat personalment a través de les vies de contacte facilitades.
 13. El jurat del concurs, la resolució del qual serà inapel·lable, podrà declarar el concurs desert en cas que cap obra s’ajuste als requisits recollits dins aquestes bases o no arribe a una qualitat mínima exigible.
 14. La resolució del jurat es farà pública durant els jornades RolenQuart 2017 el dia 23 de Juliol de 2017.
 15. Le obres presentades seran valorades segons cinc criteris valorats individualment:
  • Estructura
  • Jugabilitat
  • Expressió escrita
  • Presentació
  • Originalitat
 16. El jurat està facultat per resoldre qualsevol qüestió de la seua competència que no hagués quedat recollit a les present bases.
 17. Les obres seran publicades en els mitjans que l’Associació JocsQuart considere oportuns.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
© 2017 JocsQuart